Get every week all new releases

Cez Boleráz – od Zobora ku Karpatom

Artist Brezinka
Title Cez Boleráz – od Zobora ku Karpatom
Release Date 2017-12-12
Genre Folk > Traditional Folk
Copyright © PAVLIK RECORDS
Country SLOVAKIA

Promotion Text

CD Cez Boleráz – od Zobora ku Karpatom je pesničková cesta

Cestou od Zobora
1. Zahraj cigán / 2:12 /
2. Zašlo slnko / 2:06 /
3. Ket som pásol / 2:46 /
4. Už som preč – Nitra / Už som preč – Boleráz / 2:25 /

Cez Kerestúr
5. Spočin slnko / 1:37 /
6. Na zeleném vršku / 1:53 /

Na Trnavskej bráne
7. V Trnave na rinku / 2:04 /

V Boleráze na zábave
8. Na bílej hore / 2:28 /
9. Na židofku / 1:27 /
10. V šírém poli / 2:33 /
11. Sotiš / 3:14 /
12. Mám já kosu / 2:10 /
13. Tancuvala bi som / 3:11 /
14. Rozkazuvački z Boleráza / 2:34 /
15. Prešporská kasárna / 2:02 /

Piesne spod Karpát
16. Čo to dzifča / 0:57 /
17. Neštiské dzifčence / 1:34 /
18. Vidám sa já / 3:30 /
19. Páslo dzifča pávi / Jeden šuster / 2:58 /
20. Orešanskí vŕšek holí / Chodzili chlapci / 3:54 /
21. Ženilo sa motovidlo / 2:39 / (bonus)

Ľudová hudba Brezina:
Lenka Pobiecka - Danišová: primáš, prvý hlas
Ivan Slezák: prvé husle, prvý hlas, sólový spev (14)
Mária Gabalcová: druhé husle, druhý hlas, sólový spev (14)
Zuzana Pinčeková: husľová kontra, prvý hlas, sólový spev (8, 14)
Juraj Gonšor: husľová kontra, prvý hlas, sólový spev (16)
Janka Mackovčínová: kontrabas, prvý hlas, druhý hlas, sólový spev (8)

Detská ľudová hudba Brezinka
Jakub Daniš: primáš, prvý hlas, sólový spev (3, 4, 8, 11, 12, 15, 19, 20, 21)
Lucia Pinčeková: prvé husle, prvý hlas sólový spev (1, 5, 8, 15, 21)
Lenka Pinčeková: druhé husle, prvý hlas, sólový spev (18, 21)
Danica Banciová: druhé husle, druhý hlas, tretí hlas sólový spev (1, 11, 13, 19)
Sabína Danišová: prvé husle, husľová kontra, druhý hlas, tretí hlas sólový spev (1, 5, 18)
Peter Jurkovič: husľová kontra, prvý hlas, sólový spev (3, 8, 21)
Vanesa Krivošíková: husľová kontra, prvý hlas,sólový spev (21)
Janka Mackovčínová: kontrabas, prvý hlas, druhý hlas sólový spev (2, 6, 8)
Angelika Kováčová: prvý hlas, sólový spev (21)
Rebeka Vidašičová: prvý hlas, sólový spev (21)

hostia:
Jozef Lukačovič, Peter Bachorík, Lucas Levčík spev (10)

CD Cez Boleráz – od Zobora ku Karpatom je pesničková cesta. Zároveň cesta študentská, umelecká, životná. Zrkadlí moju študentskú „štreku“ z Nitry do Bolerázu a to cez Križovany a Trnavu. Tiež mapuje pracovné a životné chodníčky z Bolerázu do Orešian a späť, cez známe Smolenice, či cezpoľnú- Kittovu cestu, spájajúcu bolerázsky a orešiansky chotár, ktorú brázdili naši prarodičia. Táto poľná cesta s nádherným výhľadom na Malé Karpaty, chotár Brezinu, s oranžovým západom slnka a zlatistou pšeničkou sa stala inšpiráciou aj pre fotografickú mozaiku nášho CD.
Na ceste, ktorú lemujú ľudové piesne od Nitry ku Karpatom a cez rodný Boleráz, boli a sú vzácni ľudia, ktorí zasvätili svoj život tradičnej ľudovej kultúre. Stali sa inšpiráciou pre výber piesňového a tanečného materiálu na našom CD, ktorý interpretuje Detská ľudová hudba Brezinka z Bolerázu. A tak piesne v prvom bloku s názvom Cestou od Zobora sú mojím obzretím sa za folklórnym súborom Ponitran a primášom, zberateľom ľudových piesní a vysokoškolským pedagógom Mariánom Járekom . Študentská autobusová cesta ďalej viedla cez Križovany. Piesne v bloku Cez Krestúr som našla v zbierkach Piesne z Križovian nad Dudváhom(2002) od mojich učiteľov a priateľov - bratov Ervína a Lea Blažekovcov. Pesnička o trnafském rinku sa spája s našimi aktuálnymi zážitkami z festivalu Trnavská brána a zároveň je spomienkou na moju inšpiratívnu pani učiteľku huslí Zuzanu Romančíkovú – Ferancovú zo ZUŠ v Trnave.
A konečne sme doma, v Boleráze – na zábave. V tomto bloku vás pozývame do tanca. V Boleráze sa tancovali tradičné trnavské tance ako mazurka Na bílej hore, ktorá otvárala zábavu, žartovná Židofka, tanec s úklonmi V šírém poli, či súťažný Sotíš. V neskorších nočných hodinách sa zábava vrtela pri žartovných rozkazuvačkách a čardášoch. Spomínané tanečné piesne majú v jednotlivých trnavských obciach textové, nárečové a melodicko–rytmické varianty, čím sa stupňuje ich originalita. Texty piesní sú zapísané jednoduchou fonetickou transkripciou...

Pictures

Promotion Pictures

Management / Booking

Get in contact