Get every week all new releases

Modlitby a napevy

Artist Mojše Band a priatelia
Title Modlitby a napevy
Release Date 2018-08-20
Genre World > Eastern Europe
Copyright © Pavian Records
Country SLOVAKIA

Promotion Text

Modlitby a nápevy slovenskej židovskej komunity.

Východiskovým bodom pre nahratie albumu Modlitby a nápevy skupiny Mojše Band a priatelia sú texty Shlomo ben Rivkeho, pôvodne napísané v hebrejskom jazyku a preložené do slovenčiny. Hudbu na ne skomponoval Michal Paľko.

Mojše Band je autentická slovenská kapela reprezentujúca židovskú hudobnú tradíciu regiónu bývalého uhorského teritória. Počas svojho pôsobenia si kapela vybudovala jasné postavenie na stredoeurópskej klezmer scéne. Vďačí za to najmä svojmu inovatívnemu pohľadu na židovskú hudobnú tradíciu a multižánrovým interpretačným schopnostiam svojich členov. Ich hudbu možno charakterizovať ako jedinečný progresívny „neo-klezmer“.
Sú pravidelnými účastníkmi prestížnych hudobných festivalov svojho druhu napr. Jewish Culture Festiwal Krakow a sú finalistom najprestížnejšej žánrovej súťaže židovskej hudby International Jewish Music Festival v Amsterdame. Okrem toho sú držiteľmi Youtube Prize na roky 2017-2020 za jidiš cover verziu piesne Pharella Williamsa – Happy.

Mojše Band pôsobí v zložení Michal Paľko (cimbal, spev, chalumae, zurna, djembe), Františk Kubiš (akordeón, spev, basový bubon), Jakub Stračina (kontrabas, spev).
Na nahrávaní CD sa okrem stálych členov súboru podieľali – kantor Michal Foršt (tenor), Miroslav Poprádi (klarinet, basklarinet, altový a tenorový saxofón), Miloš Valent (husle, viola, spev) a Amir Wahba (perkusie). Texty a preklady spracoval Shlomo ben Rivke.


The origin of the album Modlitby a nápevy (Prayers and Songs) by the band Mojše Band a priatelia (Mojše Band and Friends) lies in texts by Shlomo ben Rivke, originally written in Hebrew. Members of Mojše Band are Michal Paľko, František Kubiš, and Jakub Stračina. In recording this CD, the band has collaborated with other artists, such as: kantor Michal Foršt (tenor), Miroslav Poprádi, Miloš Valent, and Amir Wahba. The music has been written by Michal Paľko, and the lyrics and their translation to Slovak was done by Shlomo ben Rivke.

Mojše Band is an authentic Slovak band representing Jewish musical tradition in the region of former Hungarian Empire. Thanks to their innovative look at Jewish musical tradition and multigenre capabilities of it members, the band has gained a distinct position in Central European klezmer scene. Their music can be characterised as an unique, progressive 'neo-klezmer'. They are regulars at prestigious music events of their genre, such as Jewish Culture Festival in Krakow, and are also the finalists of the prestigious International Jewish Music Festival competition in Amsterdam. They also are the winners of the Youtube Prize in years 2017-2020 for their Yiddish cover-version on Pharell Williams' song Happy.

Management / Booking

Get in contact